Een digitale kijk op onze geschiedenis

Onze plaatselijke heemkringen hebben de afgelopen maanden nauwelijks iets kunnen organiseren om mensen bij elkaar te brengen : geen tentoonstellingen, boekvoorstellingen of film- en dia-avonden waren mogelijk. Maar toch bleven ze niet bij de pakken zitten. Her en der in onze gemeente schieten dezer dagen bordjes met een foto en QR-code uit de grond bij fraaie woningen, historische gebouwen en aantrekkelijke landschappen.

Initiatiefnemer Danny Baeke van heemkring Schellebelle ‘Rond De Stenen Linde’ vertelt : “Bij onze berenloop in 2019 passeerden wij aan ’t Kot op het Dorp. Het bordje daar dat de geschiedenis van het gebouwtje vertelt, was nog nauwelijks leesbaar. Wij maakten ons met onze grootste auteur Guido Van der Eecken de bedenking dat met hedendaagse middelen méér mogelijk is. Zo is de idee gegroeid voor infobordjes met een foto, een tekstje en een QR-code. We hebben er de gemeentelijke cultuurdienst bij betrokken en zo is het initiatief dan opgeschaald naar de hele gemeente, met de inbreng van onze collega’s van de Wichelse heemkring en de NSB-afdelingen.”

Is alles vlot verlopen? “Zeker weten, maar er is wel veel tijd en energie in geslopen: in één jaar voorbereidingstijd konden we bronnenmateriaal verzamelen en teksten schrijven, mensen aanspreken ook. De bewoners en buren reageerden enthousiast en fier. Zo verkregen we over de Mariakapel in de Hoekstraat toen de teksten bijna in druk gingen, nog bijkomende info die de moeite waard was om op te nemen. Er komen bordjes bij religieus, ambachtelijk, landschappelijk, gemeenschapsvormend en oorlogserfgoed. En ook bij monumenten natuurlijk.”

En wat hopen jullie met de bordjes te bereiken? “Over de hele gemeente komen er in totaal 77. Ze bezorgen onze lokale inwoners en bezoekers van ons dorp, maar zeker ook onze nieuwe inwoners waardevolle info over ons gemeenschappelijk erfgoed. Dank zij de QR-codes kunnen grootouders samen met hun kleinkinderen op geschiedkundige schattenjacht gaan. De kinderen kunnen het mysterie van de QR-code voor hen ontsluiten en de grootouders kunnen hun eigen verhaal vertellen over de plaats in kwestie. Zo helpen we elkaar met de interactie tussen generaties. Eigenlijk zetten wij in de kijker wat vorige generaties gemaakt hebben. Met de infoborden triggeren we de huidige generatie. Wij zijn de mensen van de Erfgoedcel-Dijk92 en de gemeentelijke cultuur- en technische dienst bijzonder dankbaar voor hun onvoorwaardelijke steun bij dit werk.”

En nu is het aan onze inwoners en aan de bezoekers van onze gemeente om op pad te gaan en nieuwe, lokale verhalen te ontdekken. Veel plezier gewenst daarbij!