Paardeweide weer vrij toegankelijk voor publiek

Het deelgebied Paardeweide van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen is volledig afgewerkt. Paardeweide bevindt zich op het grondgebied van Berlare en Wichelen en is voortaan weer toegankelijk voor alle omwonenden en recreanten.

Een veilig en natuurlijk waardevol Scheldegebied: dat willen Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Vlaanderen schenken met het Sigmaplan. Ook in Berlare en Wichelen voerden ze werken uit die de omgeving beschermen tegen wateroverlast én waardevolle ’natte natuur’ herstellen. Nu die werken achter de rug zijn, is iedereen welkom om Paardeweide te komen ontdekken.

Ontwikkeling van wetland en rietatol

Hoewel Paardeweide een gecontroleerd overstromingsgebied wordt genoemd, zal het gemiddeld slechts één à twee keer per jaar onder water komen te staan. De rest van de tijd kan wetland er zich ten volle ontwikkelen. In zo’n wetland vind je drassige graslanden, open water en broekbossen. Lokale landbouwers zullen helpen bij de ontwikkeling en het beheer van het wetland.

Een goede startplaats om Paardeweide te ontdekken, is het kersverse leerpad in het oosten van het gebied. Infoborden leiden je langs de interessantste plekjes van Paardeweide, bijvoorbeeld het rietatol. Dat ontstond tijdens de graafwerken voor de ringdijk, nog zo’n geschikte plaats om een uitzicht te krijgen over Paardeweide. In het rietatol doorklieven landruggen diep en ondiep water, zodat zeldzame vogels zoals de roerdomp er een geschikt onderkomen vinden.

Ringdijk beschermt woongebieden

Dat alle omwonenden ook bij extreme weersomstandigheden met een gerust hart kunnen gaan slapen, hebben ze te danken aan de verhoogde en verstevigde ringdijk in Paardeweide. Die houdt het water in het overstromingsgebied weg van de achterliggende dorpskernen.

Omdat het water na een overstroming weer naar de rivier moet terugvloeien, werden speciale uitwateringsconstructies aangelegd. Die laten het overstroomde gebied geleidelijk aan leeglopen zodat er geen onveilige situatie ontstaat. Op enkele van die uitwateringsconstructies werden ook stuwen aangebracht. De stuwen zijn in staat om het waterpeil op een ingenieuze manier precies op de juiste hoogte te houden voor de ontwikkeling van de natte natuur.

Wie er vaak genoeg terugkeert, kan met eigen ogen zien hoe we Paardeweide omtoveren tot een gebied dat bijdraagt aan het Europese Natura 2000-netwerk. Het Sigmaplan levert immers ook een belangrijk aandeel in dat netwerk van beschermde natuurgebieden.

Voor meer informatie kun je surfen naar www.sigmaplan.be