Ouderenadviesraad

OUDERENADVIESRAAD

 

De gemeentelijke Ouderenadviesraad, erkent als adviesraad, wil luisteren naar de ouderen en ouderenverenigingen om hun werkelijke problemen en wensen te leren kennen.

Tijdens de Week van de Ouderen in 2017 vierde de Ouderenadviesraad haar 20-jarig bestaan.

 

Deze adviesraad heeft volgende doelen voor ogen:

1) Ze behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de ouderenaanbelangen.

2) Ze is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het schepencollege, de gemeenteraad en het OCMW advies te verstrekken.

3) Ze bevordert de samenwerking in het ouderenwerking en de ouderenzorg.

4) Ze organiseert zelf tal van activiteiten.

De noden en wensen worden uitvoerig besproken in het Dagelijkse Bestuur en de Algemene Vergaderingen van de Ouderenadviesraad en indien nodig onder de vorm van advies doorgegeven aan de beleidsverantwoordelijken.

 

Iedere stem telt!

Wil jij graag ook een stem en wil je zetelen in de Ouderenadviesraad als individueel lid? Of wil jouw (ouderen)vereniging graag deelnemen? Neem contact op met onderstaande contactgegevens of met één van de leden.

We zijn steeds op zoek naar enthousiaste 55+'ers in onze gemeente die hun stem of steentje willen bijdragen voor een leeftijdsvriendelijke gemeente!

 

De Ouderenadviesraad is samengesteld uit:

Dagelijks bestuur

Lemmens Rudy (Rust na Arbeid)

Van Boven Danielle (OKRA Schellebelle)

Vermeiren Maria (individueel lid)

 


Algemene Vergadering

Stemgerechtigde leden:

Leden van het Dagelijks Bestuur

Cooreman Hedwige (OKRA Wichelen)

Coppens Etienne (Rust na Arbeid Wichelen)

De Bremme Maurice (OKRA Serskamp)

Gezels Maria (OKRA Wichelen)

Gezels Julienne (Samana Serskamp)

Lambrecht Leen (OKRA Schellebelle)

Le Percq Paul (Landelijke Gilde)

Melckenbeeck Gerda (OKRA Bruinbeke)

Remmery Willy (Samana Schellebelle)

Remory Agnes (Samana Schellebelle)

Stroobant Suzanna (Femma Schellebelle)

Van Boven Robert (Samana Wichelen)

Ceulemans Joris (Samana Schellebelle)

Van Huyck Frieda (Rust na Arbeid Wichelen)

 

Niet-stemgerechtigde leden:

De Mol Luc (individueel lid)

Jacobs Eric (Schepen van ouderen)

Deborah De Winter (Secretariaat)

 

 

Activiteiten?

De Ouderenadviesraad organiseert ook tal van activiteiten, maar omwille van de huidige corona-omstandigheden zijn er voor 2020 geen activiteiten gepland.

Wil je meer informatie over de Ouderenadviesraad of wil je graag deel uitmaken van deze adviesraad? Neem dan contact op met:

Deborah De Winter (Dienst Ouderen- en Thuiszorg)

052/43 22 93

thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorghuis Molenkouter, Dreefstraat 11a te Wichelen