Warme thuis gezocht

In een gezin loopt het niet altijd even makkelijk. Soms gaat het zelfs zo moeilijk dat de kinderen beter een tijdje ergens anders gaan wonen. Een pleeggezin kan deze kinderen tijdelijk opvangen tot de problemen achter de rug zijn. Ook niet begeleide buitenlandse minderjarigen  en vluchtelingengezinnen met kinderen kunnen in een pleeggezin  terecht.

Pleegzorg is er ook voor volwassenen met een beperking of met een psychiatrische problematiek. Die personen hebben vaak extra ondersteuning nodig. Wanneer de zorg van hun ouders wegvalt, is een nieuwe thuis  van harte welkom en kunnen  zij in een gastgezin terecht. Ook volwassen vluchtelingen met een beperking of een psychische problematiek kunnen in een gastgezin terecht.

Er is een schrijnend te kort aan  pleeg- en gastgezinnen. Alle soorten gezinnen zijn welkom om zich kandidaat te stellen: alleenstaand, met of zonder kinderen, holebi, samengestelde gezinnen of gezinnen uit een andere cultuur. Op dit moment vinden veel baby’s, kinderen, tieners en volwassenen met een beperking geen opvang en dit is heel jammer, want als pleegzorger kan je echt een wezenlijk verschil maken in het leven en de toekomst van een ander persoon.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen geeft je daarbij alle steun en begeleiding die je nodig hebt.

Wil je meer weten? Kom dan naar één van onze volgende infoavonden, waarvan de data vermeld staan op onze website.

Meer info : www.pleegzorgoostvlaanderen.be , info@pleegzorgoostvlaanderen.be of  0800-30181 of GSM 0471 91 91 02.