Wijkfeesten

Subsidies wijkfeesten

 

Het gemeentebestuur wil zijn inwoners aansporen elkaar beter te leren kennen, want een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend. Een buurtfeest is een leuke gelegenheid om je buren wat beter te leren kennen en de betrokkenheid bij de buurt te vergroten. Elk initiatief dat het buurtleven doet floreren, verdient alle lof.

Ben jij zo'n enthousiasteling, die graag mee aan de kar trekt? Weet dan dat de gemeente een subsidiereglement heeft. Buren die samen een buurt- of straatfeest organiseren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van 200 euro. Bovendien kan je, als je aanvraag is goedgekeurd, gebruikmaken van het gemeentelijk uitleenmateriaal.

Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het wijk- en/of buurtfeest georganiseerd worden voor een volledige straat of buurt. Iedere inwoner van de straat of buurt krijgt toegang tot de activiteiten.  Privé-feesten, nieuwjaarsrecepties, familiefeesten, activiteiten met een winstoogmerk, buurtkermissen, schoolfeesten, feesten met een uitgesproken religieus, filosofisch of  politiek karakter zijn uitgesloten van een toelage.

We verwachten ook dat je de activiteit ruim bekendmaakt in de buurt via affiches, folders of uitnodigingen. Op alle promotiemateriaal komt het logo van de gemeente Wichelen en/of de tekst 'Met steun van de gemeente Wichelen'. Achteraf lever je een verslagje, bewijzen en foto's aan.

Er wordt slechts één subsidie per begrotingsjaar en per wijk toegekend. De ondersteuning kan gebruikt worden om organisatiekosten zoals burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering*, uitnodigingen, aanmaak affiches, huur materiaal, optreden muziekgroep, animatie, promotie, Sabam, … te dekken. Er wordt geen tussenkomst voorzien in de aankoop van geschenken en vervoerskosten. Particuliere personen uit de straat kunnen geen onkosten inbrengen voor eigen materiaal dat ze voor de straatactiviteit verhuren, ongeacht of ze tot de initiatiefnemers behoren of niet.

De aanvraag en de voorwaarden kan je hier downloaden: aanvraagformulier.doc 

*Je kan ook aanspraak maken op de gratis vrijwilligersverzekering van de Provincie. Meer info en aanvraagformulieren kan je downloaden op http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/vrijwilligers/verzekeringen/index.cfm#.Uf9y0NLwbrY

 

Het formulier voor aanvraag tot uitbetaling subsidie wijkfeest kan je hier downloaden:Vraag tot uitbetaling subsidies wijkfeest.doc

 

Meer inlichtingen:
Cultuurdienst
052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be