Deskundige omgevingsvergunningen

De dienst omgeving is op zoek naar een medewerker die mee de burgers wil begeleiden met vragen rond omgevingsdossiers en deze beoordeelt, tevens wordt verwacht mee in te staan voor beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk.

Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om toegang te hebben tot de functie moeten de kandidaten:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:

 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Minimaal In het bezit zijn van een bachelorsdiploma of een daarmee gelijkgesteld. Een diploma in een studiegebied dat affiniteit heeft met het werkgebied waarop de functie betrekking heeft, is een surplus;
  Voor de functie B4-B5 beschikken over minimaal 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Slagen voor de aanwervingsprocedure

Aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B4-B5.
Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring, geïndexeerd: 39.897,96 euro.
Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.
Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikel 112 van de RPR.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Fietsvergoeding aan 0,27 euro per km;
 • Tweede pensioenpijler voor contractuelen (3%)
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis (op voorwaarde dat men het volledige voorgaand kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen het bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling)

Hoe solliciteren?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 6 juni 2023 om 9 uur.

Solliciteer online

Meer informatie vind je in onderstaande infobrochure.
Heb je problemen met solliciteren of wens je meer inlichtingen over de functie-inhoud? Neem dan contact op met de personeelsdienst.

Naar top