Aanvullende gemeentebelastingen

 

De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen; die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, ...) worden overgenomen van de basisbelasting.

 

Aanvullende gemeentebelastingen :