Belasting op motoren

Er wordt een gemeentebelasting van 6,55 euro per eenheid en per breuk van kilowatt gevestigd op de motoren gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke die in beweging brengt.

De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingsplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt en wel pas zodra de som van de motoren minimum 5 kilowatt bedraagt.

Er geldt een aangifteplicht inzake deze belasting.

(Zie gemeenteraadsbesluit)