Belasting op tweede verblijven

Elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf, wordt als tweede verblijf beschouwd.

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het goed op 1 januari van het belastingjaar.

De belasting is vastgesteld op 700 euro per tweede verblijf.

(Zie gemeenteraadsbesluit)