Belastingen

 

Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende belastingen (of opcentiemen) en eigen belastingen.