Eigen gemeentebelastingen

Naast de aanvullende belastingen heeft de gemeente ook eigen belastingen:

 

Contant te betalen gemeentebelastingen :

 

Kohierbelastingen