Financiën

 

De financiële dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

 

Tot de hoofdopdrachten van de dienst behoren:
- het voeren van de boekhouding
- het opstellen van het jaarlijks budget
- het opstellen van de jaarrekening
- adviesverlening en controle
- het opstellen van de belasting- en retributiereglementen
- de opmaak van belastingskohieren en de inning van belastingen
- kerkfabrieken

 

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
financieledienst@wichelen.be

 

Wie werkt op deze dienst ?

 

Viviane Peynsaert, financieel directeur
052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.beMartine Sedeyn, boekhouder
052 43 24 29
Martine.Sedeyn@wichelen.be

 

Anne Dufaux, financieel administratief medewerker
052 43 24 28
anne.dufaux@wichelen.be                  

 

Mark Coudron, deskundige boekhouding
052 43 24 64
mark.coudron@ocmw-wichelen.be

 

 

 

Waarvoor kan je hier terecht ?

 

GR 19.12.2018 - aanpassing meerjarenplanning.pdf

GR 19.12.2018 - budget 2019.pdf

GR 19.06.19 Jaarrekening 2018 gemeenteraad.pdf - publicatiedatum 02.07.2019

RvMW 19.06.19 jaarrekening 2018 ocmwraad.pdf - publicatiedatum 02.07.2019

GR 2021.06.16 - Jaarrekening 2020 - publicatiedatum 25 juni 2021.pdf