Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting gebaseerd op het geïndexeerd kadastraal inkomen. De vaststelling van het kadastraal inkomen gebeurt door de Administratie van het kadaster, de registratie en domeinen (AKRED).

De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de opcentiemen.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt in de gemeente Wichelen 1400 opcentiemen.(zie gemeenteraadsbesluit)