Prestaties brandweer

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor prestaties door de brandweerdienst geleverd buiten de interventies die hem zijn opgelegd door of krachtens wetten en reglementen.

zie gemeenteraadsbesluit van 2011

zie gemeenteraadsbesluit van 2013 (aanpassing)