Aanpak knijtenproblematiek

Lijstafbeelding: 
logo

In het ontpolderde gebied Wijmeers II werd vorige week een bijkomende brede vloedgeul gegraven die deze week met 3 openingen verbonden wordt met de Schelde. Verwacht wordt dat deze vloedgeul voor een betere uitstroom van het water in het ontpolderde gebied zal zorgen.

Mobiele camera's op glasbolsites

Lijstafbeelding: 
logo

 Stevige aanpak sluikstortproblematiek regio Dendermonde-Wetteren

Pakkans sluikstorters groter dankzij mobiele camera’s op glasbolsites

De gemeenten Wichelen, Wetteren, Laarne en Melle keurden als eerste in onze regio de inzet van mobiele camera’s in de buurt van glasbollen goed. Via dit project kan de Handhavingscel van Verko het opkuisen van glasbolsites combineren met voorbereidend werk voor de instanties die bevoegd zijn om sluikstorters te sanctioneren.

Vlaanderen Feest!

Lijstafbeelding: 
logo

Tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie Dorp Schellebelle

Lijstafbeelding: 
logo

Tijdelijk éénrichtingsverkeer Dorp Schellebelle

Er wordt een tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie ingesteld t.h.v. het Dorpsplein te Schellebelle voor de komende zomermaanden.

Vanaf heden geldt éénrichtsverkeer vanaf nr.31 in de richting van de kerk, ten behoeve van de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Op vakantie? Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan

Lijstafbeelding: 
logo

Op vakantie? Vraag gratis afwezigheidstoezicht aan

Bij het plaatselijk politiekantoor, via de app ‘De Politie’ of via ‘Police on web’ kan je gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. De politie komt dan op onregelmatige tijdstippen langs, controleert of al je deuren en ramen afgesloten zijn en let op mogelijke sporen van inbraak.

Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - Week 26

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS | TMVW en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen voor.

Containerpark vrijdag 28/6 uitzonderlijk pas open om 15u30

Lijstafbeelding: 
logo

Zoals op de ophaalkalender en in de Groene Wijzer vermeld, gaat het containerpark vrijdag 28/6 uitzonderlijk pas open om 15u30.

De openingsuren kunt u hier terugvinden.

Hoe u preventief tegen knijten (en andere steekmuggen) beschermen

Lijstafbeelding: 
logo

Om u te beschermen tegen knijten (en andere steekmuggen) geeft de gemeente u graag volgende aanbevelingen mee:

Gewasschade door zomerondehoudsbeurt ( periode 1 juni en 15 september 2019) wordt vergoed

Lijstafbeelding: 
logo

Om ook bij zomeronweders een goede waterafvoer te kunnen garanderen, zal de Provincie onderhoudswerken uitvoeren aan een aantal waterlopen binnen het grondgebied van Wichelen. Aangezien deze werken eventueel schade kunnen berokkenen aan de gewassen op de akkers, heeft de Deputatie beslist voor deze zomeronderhoudsbeurt (tussen 1 juni en 15 september 2019) de gewasschade te vergoeden.

Afvalophaling in de week van 24 tot 28 juni

Lijstafbeelding: 
logo

Volgende week tijdelijk vroegere afvalinzameling vanwege aangekondigde hittegolf Verko start tijdelijk om 6 uur

FOD Economie vraagt aandacht voor factuurfraude

Lijstafbeelding: 
logo

Heeft u een factuur ontvangen én betaald, maar krijgt u een aantal weken later een aanmaning in de bus?

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Lijstafbeelding: 
logo

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters.