Oproep voor de opstart van G-sport Boccia in Wichelen

Lijstafbeelding: 
logo

Boccia is een variant op petanque voor mindervalide spelers. Het is een indoor balsport die recreatief of in wedstrijdvorm gespeeld kan worden.
1 tegen 1 of in teamverband met een team van maximum 3 spelers.

Inzameling door buxusmot besmette planten via GFT en tuinafval

Lijstafbeelding: 
logo

Besmette buxusplanten niet toegelaten bij snoeiafval 

Kattenbeleid - verplichte castratie en zwerfkattenbeleid

Lijstafbeelding: 
logo

Overlast door (zwerf)katten

Bij het gemeentebestuur komen af en toe meldingen binnen van overlast door zwerfkatten: opengekrabde vuilniszakken, geurhinder door 'sproeien' van katers, geluidshinder door 'verliefde' katers, uitwerpselen,... De zwerfkatten zijn bovendien veelal ziek, vechten met onze huiskatten en brengen zo ziektes over.

Wij sommen een aantal diervriendelijke methoden om ongewenst bezoek van zwerfkatten op je eigendom te voorkomen: Plaats stokjes of leg doornige takken op plaatsen waar katten graag hun behoefte doen. Installeer een sproeisysteem met sensor op strategische plaatsen (katten houden niet van water). Katten lopen niet graag op krakende cacaodoppen. Ook strooien van peper of koffiedik (op en rond de vuilniszak bijvoorbeeld) zou helpen.

Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Site Bellekouter’ - bekendmaking Openbaar Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de Gemeenteraad in zitting van 25 april 2018 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Site Bellekouter” voorlopig heeft vastgesteld. 

Het voorlopig vastgestelde ontwerp van het RUP “Site Bellekouter” wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 16 mei 2018 tot en met 15 juli 2018.

Zonnekaart Vlaanderen : Hoe geschikt is uw dak voor zonne - energie?

Lijstafbeelding: 
logo

Zonnekaart Vlaanderen: hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Gratis bouw- en renovatieadvies te Wichelen

Lijstafbeelding: 
logo

 

De gemeente Wichelen ondertekende een engagementsverklaring met Steunpunt Duurzaam Bouwen en wonen tot het gratis aanbieden van een bouwadvies (op kantoor) of renovatieadvies (aan huis) aan de inwoners van de gemeente Wichelen.

 

Wichelen wint Publica Award voor Goed Bestuur met innovatief inspraakproject “Het Groene LO2T”.

Lijstafbeelding: 
logo

Wichelen valt in de prijzen: het innovatief inspraakproject “Het Groene LO2T van Wichelen”, dat de inwoners aan het stuur zet bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen tegen 2030, heeft op woensdag 25 april 2018 de Publica Award voor Goed Bestuur gewonnen.

Duurzaam energie- en klimaatactieplan gefinaliseerd

In 2017 trok de gemeente een intensieve burgerparticipatietraject onder de noemer "het groenbe l02t van Wichelen". Hierbij werd samen met onze inwoners een "Duurzaam energie- en klimaatactieplan" (SECAP) opgesteld. 

Huishoudelijk afval in Verko-regio blijft gemiddeld gezien dalen

Lijstafbeelding: 
logo

Op basis van het in 2017 ingezamelde afval doet Verko enkele belangrijke vaststellingen: de gemiddelde totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen daalt met 10 kilogram per inwoner en de hoeveelheid sluikstort op de glasbolsites neemt af met 10 ton.

Van ‘burgerinitiatief naar energiecoöperatie’: informatie- en inspiratieavond

Lijstafbeelding: 
logo

Steeds meer steden en gemeenten ondertekenen het Burgemeestersconvenant en engageren zich bij Europa om samen met hun bevolking tot 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030.

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Lijstafbeelding: 
logo

Een grote brand, een overstroming? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
 

Update procesnota RUP “Stokerij Rubbens”

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 november 2017 beslist om de bevolking te raadplegen over de startnota bij het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Stokerij Rubbens” .