Verklaring op eer voor essentiële reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden van woensdag 27 januari tot en met maandag 1 maart.

Enkel essentiële reizen zijn toegestaan zoals:

Dwingende gezinsredenen

Vanaf 1 februari is het mogelijk om in te schrijven voor het gemeentelijk vrijetijdsaanbod jeugd

Vanaf 1 februari, 8.00 uur is het mogelijk om in te schrijven voor het vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

Voor meer informatie over het aanbod klik hier

Uniek proefproject met nieuwe vloedschaar is klaar.

Lijstafbeelding: 
logo

Zopas werden de graafwerken voor de extra ‘vloedschaar’ in de ontpoldering Wijmeers in Wichelen afgerond. Een vloedschaar is een geul die zorgt voor extra stroming bij vloed in het gebied en betere ontwatering bij eb. Zo helpt ze de getijdendynamiek te temperen om de Schelde gezond te houden. Door de bijkomende stroming in het gebied helpt ze ook om de knijtenoverlast in de omgeving te verminderen. 

Controleer tijdens de wintermaanden zelf de isolatie van je huis met de thermocard van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

Lijstafbeelding: 
logo

Met de thermocard kan je op een eenvoudige manier ontdekken hoeveel warmte je via buitenmuren of ramen verliest en of isolatie nodig is. Gebruik de kaart wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt. Verwarm dan de kamer tot twintig graden en houdt de kaart ongeveer 6 seconden tegen de buitenmuur of het raam. De kaart geeft weer of de isolatie goed is of er ruimte voor verbetering is of er (extra) isolatie nodig is.

Wichelen streeft naar gelijke kansen op de private huurmarkt!

Onze samenleving wordt steeds meer divers. Zo heeft iedere inwoner zijn eigen woonbehoefte of -noden. Ondanks alle wetten, decreten, inspanningen en verdragen zijn gelijke kansen op de woningmarkt nog lang geen realiteit voor iedereen. Bepaalde praktijken zorgen er nog steeds voor dat sommige mensen of groepen niet dezelfde toegang krijgen tot kwaliteitsvolle huisvesting.

Collectorwerken Bruinbeke - Update

Lijstafbeelding: 
logo

Update Werken Collector Bruinbeke :

De aannemer gaat de komende dagen volgende werken uitvoeren :

Vaccinatiestrategie

Lijstafbeelding: 
logo

Vlaanderen gaf de gemeenten deze week de opdracht om de locaties voor de vaccinatiecentra te bepalen. Regel was daarbij één vaccinatiecentra per ongeveer 50 000 inwoners. Vandaag hadden we overleg met de burgemeesters binnen onze eerstelijnszone Scheldekracht.

Wichelen werft aan!

Het lokaal bestuur Wichelen wil ervoor zorgen dat elke inwoner in het zorggebied Wichelen kwaliteitsvol kan leven. Dit willen we realiseren door samen te werken en de krachten te bundelen om de bestaande sociale dienstverlening op de gemeente te vrijwaren, te verbeteren en aan te vullen waar nodig.

Bekendmaking: opmaken lijst van gezworenen

De burgemeester brengt ter kennis dat hij op vrijdag 22 januari 2021 om 14.00 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis te Wichelen, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, zal overgaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen worden ingeschreven.

Laat jouw fiets gratis labelen !

Lijstafbeelding: 
logo

Elke inwoner van onze gemeente kan in het Sociaal Huis een sticker gratis laten maken met zijn/haar rijksregisternummer erop. Deze sticker kan op een goed zichtbare plaats op de fiets gekleefd worden. De sticker is heel moeilijk te verwijderen en werkt daarom heef efficiënt als diefstalpreventie.

Werken Wanzelesteenweg

Lijstafbeelding: 
logo

Vanaf 11 januari tot en met 29 januari 2021 worden er betonvlakken hersteld op de Wanzelesteenweg. Gedurende deze periode kan u hinder ondervinden.