IKA zorgkundige

Ben je gemotiveerd om in de zorg te werken, maar heb je nog niet het juiste diploma? Daar kan je nu iets aan doen! Via IKA (het structureel instroomkanaal) kan je een opleiding zorgkundige volgen terwijl je al aan de slag gaat in de zorg.

Profiel

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten in het bezit zijn van:

 • Minstens een diploma dat toegang geeft tot deze functie zoals vermeld in de omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
 • Geregistreerd zijn als zorgkundige of aan de voorwaarden voldoen om geregistreerd te worden als zorgkundige volgens KB van 12.01.2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige.

Daarnaast moeten de kandidaten:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de medewerkers op het werk

Aanbod en salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van salarisschaal IFIC cat. 10.
Na het behalen van je diploma, gebeurt dit op basis van salarisschaal IFIC cat. 11

Bijkomende weddetoeslagen:

 • Voor wisselende diensten: 11% weddetoeslag

 • Extra inhaalrust of toeslag per gepresteerd uur voor prestaties in het weekend, feestdagen en voor avond- en nachtprestaties

Daarnaast geniet je van tal van extra legale voordelen:

 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding aan 0,27 euro per km
 • 2de pensioenpijler voor contractuelen (3%)
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden
 • Vakantie: 26 dagen (op voorwaarde dat men het volledige voorgaand kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen het bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling) + 2 kermisdagen, totaal 28 dagen op jaarbasis, 11 feestdagen
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V
 • Sfeervolle nevenactiviteiten: teambuilding, nieuwjaarsfeest,…

Solliciteren

Solliciteer hier online.

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met de personeelsdienst.

Downloads

Naar top