Verhuur gemeentelijke zalen

Het gemeentebestuur van Wichelen beschikt over een aantal lokalen die ter beschikking kunnen gesteld worden van verenigingen en particulieren op basis van de hieronder vermelde voorwaarden en regels. 

Welke zalen?

Gebouwen klasse A:

 • Turnzaal gemeenteschool Wichelen De Meander, Margote 114 Wichelen
 • Polyvalente zaal gemeenteschool De Rozelaar, Schoolstraat 4 Serskamp
 • De Kapelle van de Bruinbeke, Wanzelestraat Schellebelle
 • Cultuurzaal ‘t Ankerpunt , Pruytenshof 53 Serskamp

 Gebouwen klasse B

 • Foyer ‘t Ankerpunt, Pruytenshof 53 Serskamp
 • Refter gemeenteschool De Rozelaar, Schoolstraat 4 Serskamp
 • Eetzaal gemeenteschool De Meander, Margote 114 Wichelen
 • Overdekte speelplaats gemeenteschool De Meander, Margote 114 Wichelen
 • Middenlokaal, gemeentedomein Wichelen, Margote 16 A Wichelen
 • Oud gemeentehuis Wichelen, Oud Dorp 47
 • Zaal grafmakershuisje/tuin, Oud Dorp 49 Wichelen
 • Pastorie gebouw en/of tuin Schellebelle, Dorp 19 Schellebelle

 

Voor Wie?

Categorie 1 :
Gemeentelijk erkende verengingen, politieke partijen, initiatieven voor goede doelen (bv. kom op tegen kanker). 

Categorie 2 :
Niet- erkende verenigingen, private personen of bedrijven uit de gemeente. 

Categorie 3 :
Verenigingen en private personen van buiten de gemeente. 

De tarieven :

Voor ieder lokaal dient er een waarborg van € 250 betaald te worden. De huur en waarborg dienen 1 maand na ontvangen van de bevestigingsbrief en rekening of in elk geval voor de activiteit gestort te worden. De verenigingen kunnen er voor kiezen om de waarborg te laten staan.

 

ENERGIEKOST VOOR ERKENDE VERENIGINGEN           CATEGORIE 1

 

Klasse A gebouwen

Klasse B gebouwen

 

winter

zomer

winter

zomer

Theatervoorstelling/fuif/eetfestijn

72 €

36 €

24 €

12 €

Activiteit vereniging

12 €

6 €

4 €

2 €

Training/sportactiviteit/vergadering/repetitie

6 €

3 €

2 €

1€

Winterperiode : 1 oktober tot en met 30 april
Zomerperiode : 1 mei tot en met 30 september


PRIJSBEPALING VOOR PARTICULIEREN : HUUR EN ENERGIE 

 

Zomer 1/05 tem 30/09

Winter 1/10 tem 30/04

Huur en energie

Huur en energie

Gebouwen A

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 2

Cat. 3

GIBO De Rozelaar Serskamp Polyvalente zaal enkel voor eetfestijnen.

146 €

/

182 €

/

De Kapelle Schellebelle

146 €

286 €

182 €

322 €

Gebouwen B

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 2

Cat. 3

Pastorie Schellebelle

Gebouw en/of tuin

111 €

186 €

147 €

222 €

 Deze tarieven zijn altijd inclusief gebruik van elektriciteit, verwarming en water.

Wat is de capaciteit en wat is er aanwezig in de zalen.

CAPACITEIT en AANWEZIG MATERIAAL 

Gebouwen A

Capaciteit

Materiaal

GIBO De Meander Wichelen

Turnzaal

Staand: 360

 

Geen tafels en stoelen aanwezig.

Voor eetfestijn matten uitrollen ter bescherming van de sportvloer.

GIBO De Rozelaar Serskamp Polyvalente zaal

Staand: 300

 

Geen tafels en stoelen aanwezig.

Voor eetfestijn matten uitrollen ter bescherming van de sportvloer.

De Kapelle Schellebelle

Staand: 200

 

7 tafels voor 4 à 6 personen,

3 ronde tafels voor 4 personen,

1 grote tafel voor 10 personen,

60 stoelen en 10 barkrukken,

Toog met tapkraan/frigo’s,

aparte ruimte met afwasbak en koffieapparaat

Cultuurzaal ’t Ankerpunt Serskamp

Staand: 300

 

Zaal : 200 stoelen.

Foyer : 8 ronde tafels, 1 rechthoekig, 56 stoelen en 5 partytafels, koffieapparaat en de nodige tassen.

Gebouwen B

Capaciteit

Materiaal

GIBO De Rozelaar Serskamp

Refter

Staand: 49

 

32 tafels en 140 stoelen.

Keuken met frigo en vuur

GIBO De Meander Wichelen

Eetzaal + overdekte speelplaats

Staand: 160

 

Eetzaal : 18 tafels en 80 stoelen.

Overdekte speelplaats : 20 tafels met banken = 80 zitplaatsen.

Keuken met frigo en vuur

Gemeentedomein Wichelen Middenlokaal

Staand: 99

 

Geen tafels en stoelen aanwezig.

Oud gemeentehuis wichelen

Staand: 49

 

1 tafel voor 6 personen,

24 stoelen

Grafmakershuisje / tuin

Staand: 49

 

6 tafels en 13 stoelen

Keuken met frigo

Pastorie Schellebelle

Gebouw en/of tuin

Staand: 49

 

2 tafels voor 6 personen,

2 tafels voor 4 personen,

18 stoelen

Keuken met frigo en vuur.

Hoe aanvragen.

In de aanvraag moet het volgende zeker vermeld zijn :

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mail en rijksregisternummer

 • welke activiteit en datum

 • welke zaal

 • geluidsafwijking gewenst (voor De Kapelle en ’t Ankerpunt)

De aanvragen voor het gebruik van de gemeentelijke zalen kunnen als volgt gebeuren:

De aanvraag kan ten vroegste 12 maanden voor de aanvang van de activiteit aangevraagd worden.

Alle aanvragen kunnen tot ten laatste 1 maand voor de activiteit worden ingediend. Deze aanvragen zullen dan chronologisch behandeld worden.

Annuleren…

Annuleringen moeten ten laatste 1 maand voor de activiteit gemeld worden. Bij laattijdige annulering, kan het gemeentebestuur de verschuldigde kosten alsnog aanrekenen.

Afhalen van de sleutel.

De sleutel van de verhuurde zaal kan afgehaald worden bij de dienst zalenverhuur (tijdens de openingsuren) en dit ten vroegste 2 werkdagen voor de aanvang van de activiteit. De sleutel moet de eerste werkdag (voor 12 uur) na de activiteit teruggebracht worden.

Gebruikers die niet tijdig de verschuldigde waarborg en huur betalen, ontvangen geen sleutel van de zaal.

Bij verlies van de sleutel wordt forfaitair een bedrag van 50 euro aangerekend aan de huurder. Sleutels mogen onderling nooit doorgegeven worden en moeten altijd bij de dienst zalenverhuur teruggebracht worden, tenzij dit onderling werd afgesproken met de technische dienst. Bij het afhalen van de sleutel dient een ontvangstbewijs ondertekend te worden.

Reglement!

Alle details in verband met gebruiken van de zalen kan je hier terugvinden in het gemeentelijke zalenverhuur reglement.

Wie een zaal huurt, is daarbij telkens gebonden aan de voorwaarden die opgesteld werden binnen dit reglement.

Gemeenteraadsbesluiten:

25 september 2013 : energiereglement en het gebruikersreglement

26 augustus 2015 : aanpassing aan het energiereglement en gebruikersregelement

29 maart 2017 : aanpassing reglementen gemeentelijke zalen voor gebruik door personen buiten de gemeente