Vrijwilligersloket

Het vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor alle vragen in verband met vrijwilligerswerk. Zowel vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken kunnen er terecht.
Dit loket vind je terug als een van de diensten bij de dienst jeugd.

Verplichte verzekering

Sinds 1 januari 2007 is iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.

Meer informatie over de koninklijke besluiten die deze materie regelen, vind je onderaan deze pagina. Het boekje 'Goed verzekerd' bevat praktische en duidelijke informatie over verzekeringen.

 

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Sinds 1 juli 2007 biedt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Dit kan dankzij de middelen die de Nationale Loterij hiervoor vrijmaakte. Hiermee wil men vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekeren. De aangeboden verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswet komen hiervoor in aanmerking. Enkel lokale besturen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van dit aanbod.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe verzekeren?

Een aanvraagformulier kan je hier downloaden. Vul het formulier in en bezorg het aan het vrijwilligersloket (contact: zie bovenaan de pagina). Binnen de zes weken ontvang je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie. Eens erkend kan je dan vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Dexia Verzekeringen België (http://www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk/).

 

Algemene informatie

Ben je op zoek naar algemene informatie over vrijwilligers(werk), surf dan naar de rubriek 'informatie' op het webadres Vrijwilligerswerk Vlaanderen (www.vrijwilligerswerk.be).

 

Meer info:

Gemeentelijk loket Vrijwilligerswerk
tel. 052 43 24 10
vrijetijdsdienst@wichelen.be