Lokaal Overlegplatform (LOP)

Een Lokaal Overlegplatform (LOP) heeft als doel het realiseren van gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren.

Belangrijke actoren in het leven van kinderen worden samen gebracht.

In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit onze gemeente, Sociale dienst van het OCMW,  CLB, de Gemeentelijke Jeugddienst, het Huis van het Kind,...

Tijdens structurele overlegmomenten worden kennis en expertise gedeeld en wordt gewerkt aan een gedeelde visie.

Het LOP is een samenwerkingsverband dat staat voor een integrale aanpak en werkt aan een betere detectie van de armoedeproblematiek, drempelverlaging, een efficiƫnte doorverwijzing en sensibilisering.

Naar top