Actueel-milieudienst

Bescherming van broedvogels op landbouwpercelen - subsidie minimaal 50 euro

Voor vier vogelsoorten die op de grond kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn wordt een subsidie verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het gaat om

algemeen verbod op verbranden van (groen)afval

Tot nu mocht u (enkele regels in acht genomen weliswaar) in open lucht nog plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. De Vlaamse Regering verbiedt dit sinds kort.

Info herbruikbare luiers

Het hoe en waarom van de herbruikbare luier

Geef ze van katoen! Met de herbruikbare luier blijven de billetjes van baby-lief niet alleen zacht, maar het is bovendien ook goed voor het milieu!

Grijze restafvalzak verdwijnt in 2014

Lijstafbeelding: 
logo

Wie kent nog de grijze restafvalzakken? Deze grijze afvalzakken worden al ruim 10 jaar niet meer verkocht. Toch blijken sommigen nog compensatiestickers aan te kopen op het gemeentehuis. Deze compensatiestickers dienen op de grijze zak geplakt te worden opdat de ophaaldiensten ze meenemen.

Ecologische voetafdruk

 

Iedereen gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptiepatroon. Met de Ecologische Voetafdruk kunnen we in hectares aangeven hoeveel oppervlakte aarde dat is per persoon.

afvalinzameling bij bedrijven - nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval en voor pmd. In dit contract dienen alle verplicht in te zamelen afvalstoffen die bij u vrijkomen opgesomd te worden samen met hun vooropgestelde inzamelwijze.

 

kauw in uw schouw?

Kauw in uw schouw?

Het aantal klachten over broedende kauwen (Corvus monedula) in schouwen stijgt elk jaar. Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal aan te slepen. Het nestmateriaal bestaat vooral uit boomtakken, maar vaak ook wordt stof, plastiek en ander afval tussen het nestmateriaal aangetroffen.

Nesten in schouwen kunnen gevaarlijk zijn (CO-vergiftiging, schouwbrand).

Goed geregeld = Geld bespaard

Lijstafbeelding: 
logo

Wat kost leidingwater eigenlijk? En waarvoor betaalt u? Hoe kunt u besparen op uw waterfactuur?!

De VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) bundelde alle informatie met veel praktische tips en weetjes in een brochure.

Stook slim en zonder zorgen

Genieten van je houtvuur. 4 dingen zijn hier van essentieel belang: de brandstof, het type kachel, de schoorsteen en de manier waarop je in de praktijk stookt.

Hinder door buren

Uw buren, uw vrienden?

Een babbeltje met de buurvrouw, een barbecue van de wijk,… Een goede relatie met de buren maakt het leven een stuk aangenamer. Soms kan je echter gestoord worden door de bezigheden van een buur. We hebben nogal snel de neiging om te klagen over de hinder van anderen, maar hebben de buren soms ook geen last van jou? Als je eerst eens nagaat waar je zelf soms

Nieuwe waterplanten bedreigen waterlopen

 Wie zijn ze, wat doen ze?

Exoten zijn planten- (of dier)soorten die van nature niet in Vlaanderen voorkomen. Op sommige plaatsen kunnen zij zich wel massaal vestigen. We spreken dan van ‘invasieve exoten'. Ze verspreiden zich zeer snel en vertonen een explosieve groei.

Enkele invasieve exoten zijn terug te vinden in onze waterlopen. Daar zijn ze niet gewenst omdat ze de waterafvoer hinderen en ook voor ecologische

Vossenschade - oorzaak en oplossingen - meldpunt

De vos is weer in het land. Daarmee gepaard zijn er steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren.

Dit meldpunt kan u bereiken door op deze link te klikken. Het aantal en de aard van de meldingen orden door de vzw in kaart gebracht.

Inhoud syndiceren