afvalinzameling bij bedrijven - nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval en voor pmd. In dit contract dienen alle verplicht in te zamelen afvalstoffen die bij u vrijkomen opgesomd te worden samen met hun vooropgestelde inzamelwijze.

 

Een uitzondering bestaat in volgende gevallen:

Indien de hoeveelheid PMD-afval van uw bedrijf om de 14 dagen beperkt blijft tot 4 zakken van 60 liter mag dit meegegeven worden met de inzameling van het PMD-afval voor huishoudens (1x per 2 weken-zie afvalkalender). Dit geldt ook voor restafval (ook maximaal 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling) en papier/karton (maximum 1m³ per maand)

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Fost Plus (www.fostplus.be).