Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten

Het bestuur wenst een regeling inzake geluidsnormen waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen muziekbeleving enerzijds en een minimum aan rustverstoring in de omgeving anderzijds. Hiertoe worden, na evaluatie van enkele grotere evenementen, geluidsnormen geformuleerd dewelke minimaal nodig zijn voor een goede beleving op het evenement en waarbij de in de wijde omgeving dragende hinderlijke  bastonen worden gelimiteerd.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende toegestane geluidsnormen. zie onderverdeling :

- Voor niet publiek toegankelijke plaatsen (eigen tuin, in je woning,....) kan je geen aanvraag tot afwijking geluidsnormen aanvragen en dient het muziekvolume lager te zijn dan 85 dB(A)LAeq,15min.

 - Op een familie-evenement waarbij men muziek wenst te draaien, kan je een afwijking geluidsnormen aanvragen tot max. 90dB(A)LAeq,15min,97 LA, slow, max en 100 dB(C) LCeq,15min

- Voor Zaal Roggeman, De Kapelle en Jeugdheem Serskamp kan je een afwijking geluidsnormen aanvragen tot max. 90dB(A)LAeq,15min,97 LA, slow, max en 100 dB(C) LCeq,15min 

- Voor andere zalen ( niet zaal Roggeman, De Kapelle of Jeugdheem Serskamp) kan je een afwijking geluidsnormen aanvragen tot max. 95dB(A)LAeq,15min,102 LA, slow, max en 105 dB(C) LCeq,15min

Wenst men voor een bijzondere gelegenheid zoals een fuif, een optreden, …luidere volumes te creëren, dan kan hiervoor (uiterlijk 1 maand voor de activiteit) een afwijking van de geluidsnormen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen.

Bij afwijkingen dient een professionele geluidsmeter te worden gebruikt.

Op datum van 15 februari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen een nieuwe administratieve behandeling van toelating tot afwijking van de geluidsnormen goed.

Klik hier voor het reglement.

Bij het reglement is er een stappenplan opgemaakt en een flyer. Deze flyer dient te worden ingevuld en bedeeld in de nabije omgeving van de activiteit. 

Uw aanvraag kan u doen via het evenementenloket.

Meer informatie over de wetgeving op elektronisch versterkte muziek kan u terugvinden op www.lne.be/geluidsnormen.