algemeen verbod op verbranden van (groen)afval

Tot nu mocht u (enkele regels in acht genomen weliswaar) in open lucht nog plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. De Vlaamse Regering verbiedt dit sinds kort. Er zijn hier enkele uitzonderingen op zoals bij fytosanitaire maatregelen, verbranding van kerstbomen bij folklore e.d.. Bij deze uitzonderingen dient steeds rekening gehouden te worden met de wettelijke  afstandsregels : > 100 m van huizen, heiden boomgaarden, etc. en 25 m tot bossen.

Meer info op  www.stookslim.be en www.vilt.be en http://www.wichelen.be/milieu/afval-verbranden. Verbranden binnenshuis van afval ander dan onbehandeld stukhout is eveneens verboden zonder vergunning.


Toepasselijke wetgeving: hfdstuk 6.11 in Vlarem titel II