Bedrijven, horeca, scholen, ziekenhuizen, ... Vanaf 2021 verplichte selectieve inzameling van keukenafval en etensresten

Meer info op: https://www.ovam.be/keukenafval

Voor wie geldt de nieuwe sorteerverplichting vanaf 1 januari 2021?

  • Bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid.
  • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
  • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
  • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
  • Penitentiaire inrichtingen
  • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
  • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
  • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
  • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
  • Cateringbedrijven

Opgelet! De verplichting geldt vanaf 1 januari 2024 voor alle bedrijven.