Ben jij klaar voor de loting? Gemeente tekent het Burgemeestersconvenant!

Het burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie, is het “grootste klimaat- & energie-initiatief ter
wereld”, waarmee duizenden lokale en regionale overheden
(meer dan 190 miljoen inwoners) zich vrijwillig engageren om de
klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op hun grondgebied te verwezenlijken.


Als nieuwe ondertekenaar engageert de gemeente Wichelen zich om tegen 2030 de totale jaarlijkse CO2-uitstoot terug te dringen met 40%

 

Waar zit de CO2 uitstoot in Wichelen?

In onze gemeente ligt 57% van de CO2-uitstoot bij de gezinnen. Logisch, gezien het landelijk karakter met een beperkte industrie. Samen met ons verplaatsingsgedrag (transport, 25 %) zijn we allen samen verantwoordelijk voor maar liefst 82 % van de CO2-uitstoot in onze gemeente. De grootste milieuwinst kunnen we dus halen bij onszelf.

 

Het Groene LO2t van Wichelen

Omdat de gezinnen hoofdrolspelers zijn in dit verhaal willen wij samen met de gezinnen, door actieve burgerparticipatie, concrete maatregelen uitwerken. De participatie bestaat uit 2 grote luiken:

 

  • De loting van 30 burgers die als het ware klimaatambassadeurs worden en voorstellen zullen uitwerken in overlegtafels of “klimaattafels”

  • Finaal wordt een open burgervergadering georganiseerd waarin iedereen zijn laatste zeg kan doen. Zo willen we de mening horen van alle Wichelaars! 

 

Waarom een loting?

De gemeente Wichelen verkiest een loting onder de volwassen bevolking om zo een representatieve doorsnede van de samenleving te bekomen. Dit volgens hetzelfde principe van de volksjury bij een assisenproces. Op die manier worden maatregelen voorgesteld door mensen die niet noodzakelijk eenzelfde visie en achtergrond delen (een optimale denktank dus).

Om de loting zo onschuldig en eerlijk mogelijk te laten verlopen, werd ze gedaan door de Wichelse kleuters die 18 jaar worden in 2030.

 

Meer weten? Zelf ook klimaatvoorstellen?

www.hetgroenelot.be

filmpje persvoorstelling