Bescherming van broedvogels op landbouwpercelen - subsidie minimaal 50 euro

Voor vier vogelsoorten die op de grond kunnen broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn wordt een subsidie verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het gaat om

  • de bruine kiekendief
  • de grauwe kiekendief
  • de kwartelkoning
  • de velduil

Indien nesten en jonge vogels van deze soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden.


De betrokken landbouwer kan hiermee vergoed worden voor de gederfde inkomsten en extra inspanningen als ter bescherming van deze vogelsoorten pas na de gebruikelijke datum gemaaid of geoogst wordt.

 

De regeling werkt alsvolgt:

- De landbouwer vraagt een subsidie aan via het formulier

- Een medewerker van het Agentschap voor Natuur en Bos komt ter plaatse

- De landbouwer maait een per soort bepaalde hoeveelheid areaal later

- Hiertoe ontvangt de landbouwer een vergoeding voor het inkomensverlies met een minimum van 50 euro.


Voor meer informatie:

www.natuurenbos.be/soortenbeleid.

Bedragen en voorwaarden en aanvraagformulieren

 

Maurits Vandegehuchte

 

Agentschap voor Natuur en Bos

 

Tel.: 02 - 553 03 34

 

Fax: 02 – 553 81 05

 

e-mail: maurits.vandegehuchte@lne.vlaanderen.be