Bodemattest

Bij het sluiten van een overeenkomst rond de overdracht van gronden moet de overdrager bij de Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan aan de verwerver meedelen.

OVAM levert het bodemattest af binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag. indien de aanvraag betrekking heeft op een risicogrond, d.i. een grond waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden of plaatsvinden, hanteert OVAM een termijn van 60 dagen.

De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, moet steeds de inhoud van het bodemattest bevatten. In alle akten neemt de instrumenterende ambtenaar (meestal de notaris) de verklaring van de overdrager op dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. De notaris neemt eveneens de inhoud van het bodemattest in de akte op.

De kostprijs van een bodemattest bedraagt (prijzen vanaf 1 juni 2010) 32 euro per perceel of 127 euro per deelperceel.

 

Meer info en de huidige prijzen en het aanvraag bodemattest kunt u vinden op de website van OVAM.

OVAM - Infolijn bodem

Tel 015 284 458 en 015 284 459

bodem@ovam.be