Bodemonderzoek

In welke gevallen dient u een bodemonderzoek uit te voeren?

Hebt u een grond waarop bodemverontreinigende activiteiten worden of werden uitgevoerd? Is of was er op het perceel een bedrijf gevestigd dat bodembedreigende activiteiten uitoefent/uitoefende? Dan moet u in veel gevallen (overdrachten/stopzetting activiteiten/periodieke verplichtingen) een erkende bodemsaneringsdeskundige aanstellen om bodemonderzoeken te laten uitvoeren.

Meer info daarover kunt u terugvinden op de website van OVAM onder het hoofdstuk "bodem".

 

OVAM - Infolijn bodem

Tel 015 284 458 en 015 284 459

bodem@ovam.be