Countdown 2010

Charter biodiversiteit (Countdown 2010)

 

Op 19 april 2009 ondertekende de gemeente Wichelen, samen met de gemeenten Wetteren, Laarne en Berlare het charter "Countdown 2010" voor het behoud van biodiversiteit.

Door de ondertekening van het charter engageert de gemeente zich om vooruitgang te boeken op 5 terreinen:

 • Gebiedsgericht
 • Soortgericht (o.a. rode lijst soorten)
 • Natuur dicht in je buurt: soorten in de omgeving van de mens
 • Natuur voor iedereen: natuur in samenwerking met andere doelgroepen - landbouwers, bedrijven, lokale verenigingen
 • Beleid en klimaat

Hoofdpijlers van een concreet engagement en actieplan:

 • Gebiedsgericht: restfinanciering, gemeentelijke gronden in beheer krijgen, ...
 • Soortgericht: acties rond een specifieke soort, bijv. de rugstreeppad in Tienen of de bruine vuurvlinder in Begijnendijk.
 • Natuur dicht in de buurt: speelbos, specifiek beheer van een park, subsidies voor zwaluwen, ...
 • Natuur voor iedereen: communicatie over milieu, over de lokale natuurgebieden en soorten, sensibilisatie, ...


Dit charter heeft vele voordelen:

 • Instrument om de samenwerking en relatie tussen Natuurpunt en lokale bestuur te bevorderen
 • Instrument om concrete zaken te realiseren en deze te evalueren
 • Instrument om informatie te verspreiden rond biodiversiteit op publieke momenten, gemeentelijke infobladen en dergelijke.
 • Instrument om betrokkenheid te creëren bij verschillende doelgroepen (scholen, politici, woonwijk, burger, bedrijven, landbouwers, ..)

 

Het charter kunt u hier raadplegen.