Duurzaam energie- en klimaatactieplan gefinaliseerd

In 2017 trok de gemeente een intensieve burgerparticipatietraject onder de noemer "het groenbe l02t van Wichelen". Hierbij werd samen met onze inwoners een "Duurzaam energie- en klimaatactieplan" (SECAP) opgesteld. 

In deze SECAP staan acties opgesomd die uitgevoerd kunnen worden opdat in 2030 de CO2 uitstoot in Wichelen gereduceerd zou zijn met 40% (t.o.v. referentiejaar 2011). Een engagement die de gemeente aanging na ondertekening van het Burgemeestersconvenant.

 

Het SECAP (deel mitigatie) met maatregelentabel kunt u hier terugvinden.