Earth Hour

Doof het licht voor een uurtje als krachtig signaal tegen de klimaatopwarming!

 

Wanneer:        zaterdag 30 maart 2019

Om:                vanaf 20.30 - 21.30 u. (of beter: hele nacht)

Waar:              Klemtoonverlichting in de gemeente. Oproep aan elke

                       burger om mee te doen en het licht een uurtje te doven.

Organisatie:    WWF Wereldwijd en het gemeentebestuur Wichelen i.s.m. Eandis

Webadres:       http://www.earthour.org

 

Waarom deelnemen aan Earth Hour?

 

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C.

Als we niet meteen reageren, zullen de gevolgen van de klimaatverandering voor de maatschappij en de biodiversiteit enorm zijn. De Belgische kust is een van de meest kwetsbare kusten van Europa. Zelfs het Zoniënwoud – en alle dieren en planten die er leven – zullen in gevaar zijn.!

 

Earth Hour in het kort

In 2007 vroeg WWF-Australië aan alle inwoners van Sydney om hun lichten een uur lang uit te schakelen, om aan te tonen dat iedereen een bijdrage kan leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. 

In 2008 gebeurde deze actie wereldwijd. 500 miljoen mensen in 400 steden in 35 landen deden mee.

In 2013 deden honderden miljoenen mensen in 135 landen een uur lang het licht uit voor de actie van WWF. In België deden jullie met duizenden mee aan een of meerdere acties om je impact op het klimaat te verminderen.

Ook het gemeentebestuur wil hier zijn steentje aan bijdragen en dooft de klemtoonverlichting! Maak samen met ons het verschil en doof alle verlichting op zaterdag 30 maart 2019 tussen 20.30 uur en 21.30!