Ecologische voetafdruk

 

Iedereen gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptiepatroon. Met de Ecologische Voetafdruk kunnen we in hectares aangeven hoeveel oppervlakte aarde dat is per persoon.

Als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over alle mensen en we geven de natuur voldoende ruimte om te overleven, dan heeft elke bewoner gemiddeld per jaar recht op 1,7 hectare (ongeveer drie voetbalvelden). De Voetafdruk van rijke landen is veel groter dan die van arme landen. België heeft een gemiddelde Voetafdruk van 6,7 hectare.

Je Voetafdruk wordt bepaald door verschillende activiteiten, o.a.:

  • het consumeren van voedsel,
  • verkeer en vervoer,
  • wonen,
  • onderwijs en
  • ontspanning.     

Bij het berekenen van de gemiddelde Voetafdruk van acht gemeenten in Nederland bleek dat vooral het consumeren van voedsel een grote invloed heeft op de Voetafdruk. Meer dan een derde (37%) van de Voetafdruk wordt bepaald door voedsel. Vooral het eten van vlees en zuivel vergroot de Voetafdruk, omdat het verbouwen van voedsel voor vee veel ruimte inneemt.

Ook onderwijs en ontspanning hebben een groot aandeel in de Voetafdruk (29%). Hieronder vallen recreatie, vakantie en papiergebruik. Wonen, met het energiegebruik dat daarbij hoort, en de ruimte die de huizen letterlijk innemen is ook van belang. Toch is het aandeel van wonen minder dan de helft van het aandeel van voedsel (18%). De vierde activiteit die invloed heeft op de Voetafdruk is verkeer en vervoer met 8%.

Meet zelf je Voetafdruk

Ben je nieuwsgierig naar je eigen Voetafdruk? Je kan die berekenen via http://wwf-footprint.be/nl/.  

Na het invullen van verschillende gegevens over je consumptiegedrag, berekent het programma je Voetafdruk.