Huis-aan-huis ophaling

De ophaling van gewoon huisvuil en grof huisvuil gebeurt door intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, Dendermonde

Het is belangrijk dat het door u aangeboden afval vóór 7.00 uur of de avond voor de ophaling na 20.00 uur wordt buitengezet!

Afval dat na 7.00 uur wordt aangeboden riskeert niet opgehaald te worden.

Op de ophaalkalender kunt u zien op welke dag welke afvalfractie door Verko wordt opgehaald.

De ophaalkalender 2020 is er.

 

Afvalzakken (Rest- en pmd), GFT stickers en grof vuil ophaalstickers kunnen op de gemeentehuizen (onthaal) worden aangekocht.

 

Informatie, suggesties, klachten?
Intercommunale Verko
Bevrijdingslaan 201
9200 Dendermonde

   suggesties, klachten ivm ophalingen:   0800 92 992  (ombudsdienst)

   aanvraag en nazorg GFT-containers:   052 25 18 36

   kringloop, grofvuilophaling op afroep:   052 25 18 34

   containerparken: 052 25 18 35