Inzameling landbouwfolies op recyclagepark opgeschort met mogelijkheid tot inzameling in het najaar

Omdat de recyclageparkten tijdelijk gesloten zijn als coronamaatregel kunnen land- en tuinbouwers vanaf woensdag 1 april 2020 nog niet terecht in Appels voor de aanvoer van gebruikte landbouwfolies.

Het reclyclagepark in Appels, is het enige park in het werkingsgebied van Verko met een weegbrug.

Voorzien was om vanaf 1 april tot vrijdag 29 mei 2020 tegen weging en betaling de gebruikte landbouwfolies naar het recyclageparkt van Appels te mogen brengen, maar de startdatum van de inzamelperiode wordt nu opgeschort tot wanneer de overheid beslist over de opening van de recyclageparken.

Los van de coronacrisis besliste de raad van bestuur van Verko al eerder om zowel in het voorjaar als het najaar een inzamelperiode voor landbouwfolies te organiseren. De tweede inzamelperiode is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, voorzien van oktober tot en met november 2020.