kauw in uw schouw?

Kauw in uw schouw?

Het aantal klachten over broedende kauwen (Corvus monedula) in schouwen stijgt elk jaar. Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal aan te slepen. Het nestmateriaal bestaat vooral uit boomtakken, maar vaak ook wordt stof, plastiek en ander afval tussen het nestmateriaal aangetroffen.

Nesten in schouwen kunnen gevaarlijk zijn (CO-vergiftiging, schouwbrand).

Kauwen broeden in Vlaanderen normaal gezien tussen eind maart en eind juli. Om te beletten dat kauwen in jouw schouw gaan broeden, worden de rookgaten best nu – dus buiten de broedperiode – afgesloten met gaasdraad of met een metalen roostertje (inox) met mazen van maximum 3 cm doormeter. Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn; kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun snavel loswrikken. Januari en februari zijn nog geschikte maanden om oud nestmateriaal uit schouwen te verwijderen. Dit specifiek werk laat je best over aan een professionele schoorsteenveger. Die kan dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk na de werken een roostertje plaatsen.

Het reinigen van schoorstenen tijdens de broedperiode veroorzaakt immers heel wat dierenleed omdat nesten en hun inhoud vaak gewoon worden verwijderd en vernietigd. In Vlaanderen zijn echter niet alleen de volwassen vogels van deze soort beschermd; ook hun eieren, jongen en nesten (bewoond of in aanbouw) zijn dat.

voor meer informatie kunt u terecht op de website van vogelbescherming Vlaanderen.