Milieuklachten

Onder milieuklachten worden verstaan alle klachten betreffende een milieuverstoring, meer bepaald klachten over geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder of bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

Met klachten in verband met milieuhinder door particulieren kunt u terecht bij de politie op het telefoonnummer 052/42 67 42 (diensturen) of het nummer 101 (24u/24u permanentie).

Milieuhinder door bedrijven/bedrijfsvoering kunt u aan de politie en aan de milieudienst melden.

Milieudienst
052 43 24 15
milieudienst@wichelen.be