Milieuraad

De Milieuraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen haar deskundig advies verleent over bepaalde (milieu)dossiers.

De algemene vergadering bestaat uit maximum 24 stemgerechtigde leden.  

De milieuraadsleden worden per legislatuur verkozen.