Omgevingsvergunning - milieu

Omgevingsvergunning en -melding 

digitaal aan te vragen via www.omgevingsloket.be

 

Voor het organiseren of uitbaten van hinderlijke of milieubelastende activiteiten (fabrieken, werkplaatsen, machines, toestellen of handelingen) is ofwel een meldingsplicht noodzakelijk ofwel een omgevingsvergunning.

Bijna iedere zelfstandige of onderneming is meldings- of vergunningsplichtig in het kader van de milieuwetgeving.

Inrichtingen die door de overheid als hinderlijk worden beschouwd, vindt u terug in de indelingslijst van Vlarem II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder, deelt men de inrichtingen op in 3 klassen.

Bij elke aanvraag waarbij zowel stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten plaatsvinden of aanvragen met enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten plaatsvinden is het nuttig om hiervoor een milieucoördinator/milieuadviseur/milieuconsultant in te schakelen, naast de architect. Omdat dit domein de bevoegdheid is van een milieuprofessional met kennis over de VLAREM, de rubrieken, de procedures, … is hij de meest aangewezen deskundige waarop de architect maar ook de exploitant en de bouwheer kan rekenen.

Je vindt de gegevens van milieuprofessionals terug op de website van VMx: http://www.vmx.be/zoek-milieucoordinator.    


Omgevingsvergunningen worden, behoudens uitzonderingen, verleend voor een onbepaalde termijn, zo ook de aktename van een (omgevings)melding.

Waar u de aanvraag dient te richten kunt u hier terugvinden:

Dossierkosten

Het volledig overzicht van de verschillende dossierkosten vindt u hier.

Beroepen

Tegen beslissingen inzake een omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld.