Natura 2000-programma : openbaar onderzoek

openbaar onderzoek: 7/3/2017 t.e.m. 7/5/2017

opmerkingen digitaal in te dienen of via formulier op milieudienst


Wat is het Natura 2000-programma?

Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen  te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren.

Het beschrijft daartoe de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring. Het Natura 2000-programma biedt hiermee het overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma kunt u digitaal raadplegen via volgende link:

www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.