Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte. De plannen zijn voorbereid binnen de CIW en de bekkenoverlegstructuren.

Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.


Meer info op: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/openbaar-onderzoek-stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027