PFAS-verontreiniging oefensite brandweer Wichelen

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, staat onderzoek naar PFOS en PFAS hoog op de agenda in Vlaanderen. Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen in het milieu terechtkomen. De Vlaamse Regering heeft daarom enkele maanden geleden aan de gemeenten gevraagd om alle terreinen te inventariseren waar met fluorhoudend blusschuim van de brandweer gewerkt werd.

In Wichelen werd de site van de brandweerkazerne (Margote 116) onderzocht door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Op deze site werd tot 2019 tijdens oefeningen fluorhoudend blusschuim gebruikt. Als gevolg daarvan werd in de boedm een verhoogde PFAS-concentratie gemeten. In het grondwater werd een hoge concentratie PFAS vastgesteld.
Het lokaal bestuur liet daarenboven op eigen initiatief onmiddellijk stalen nemen op de aanpalende schoolsite (Margote 114). Na analyse van deze stalen blijkt dat er geen gezondheidsrisico's zijn voor kinderen.

Aangezien er op de brandweersite een duidelijke aanwijzing is voor verontreiniging voor PFAS in het grondwater is verder onderzoek noodzakelijk.

De bewoners binnen de perimeter van 500 m werden intussen verwittigd om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld extra voorzichtigheid bij het eten van zelfgeteelde groenten.

Het lokaal bestuur onderneemt de nodige stappen in overleg met OVAM om deze PFAS verontreiniging aan te pakken en een bodemsaneringsdeskundige aan te stellen.

In tussentijd zullen kinderen geen toegang meer hebben tot het onverhard terrein naast de brandweerkazerne. Het verhard terrein zal wekelijks met water schoongemaakt worden door onze vrijwillige brandweer.

Denk aan volgende aandachtspunten mocht u grond- en/of regenwater gebruiken voor enkele toepassingen zoals toiletspoeling, besproeiing tuin en dergelijke: 
- Er mag geen verbinding zijn tussen het leidingnet voor grond- en/of regenwater en het leidingnet voor drinkwater.
- Er moet voorkomen worden dat het water niet verkeerdelijk kan gebruikt worden voor drinkwatertoepassingen (bv. door aanbrengen van een pictogram).

Voor meer informatie: