Poel of sloot herstellen?

Poel of sloot herstellen?
Doe je voordeel!

Is jouw poel of sloot toe aan herstel? Ook in Wichelen staat Regionaal Landschap Schelde-Durme klaar met raad en daad. In bepaalde zones kunnen de kosten tot 70% gefinancierd worden.
Informatie inwinnen en je aanvraag indienen kan nog tot 15 augustus 2016.

Wist je dat poelen en sloten een grote landbouw-, erfgoed-, natuur- én landschapswaarde hebben? Het loont dan ook de moeite ze te laten herstellen. Doe je voordeel!

VOORDEEL1:
Onderhoud van sloten en poelen bevordert de afvoer van het regenwater. Dat gaat de verzuring van de bodem tegen, met een betere grasgroei tot gevolg.

VOORDEEL 2:
Onvervuild slib is te vergelijken met compost en verbetert de grond.

VOORDEEL 3:
Sloten en poelen (soms oude vlasrootputten) zijn karakteristtiek voor onze streek. Door hun hoge leeftijd zijn het levende getuigen van de zorg voor landbouw en landschap in het verleden.

VOORDEEL 4:
Modder verwijderen uit een poel of sloot verbetert de waterkwaliteit en de biotoopwaarde van de waterpartij voor allerlei waterplanten en -dieren. Daardoor herwint het water zijn helderheid. Vaak verschijnen waterplanten en duiken dieren op zoals kikkers, salamanders, ijsvogels en blauwe reigers.

VOORDEEL 5:
Herstelde sloten zorgen voor essentiële verbindingen (corridors) tussen natuurgebieden. Ze laten dieren toe zich veilig van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. Bovendien verbinden ze leefgemeenschappen met elkaar, waardoor ze bijdragen tot een groter draagvlak voor het voorbestaan van de soort.

VOORDEEL 6:
Regionaal Landschap Schelde-Durme kan tot 70% van de ruimingskosten financieren. De kans dat jouw project voor subsidies in aanmerking komt vergroot als jouw poel of sloot zich bevindt in de vochtige graslanden van riviervalleien en/of historisch permanent grasland en/of in een relictzone of ankerplaats.

Alle info via www.rlsd.be of Jan Mertens, jan@rlsd.be of 052/33.89.11

Dit project is een concreet voorbeeld van hoe Regionaal Landschap Schelde-Durme samen met vele partners actie onderneemt om het landschap, de natuur en het erfgoed in de streek te ondersteunen en te verrijken. Info: www.rsld.be