Primeur bij Verko: gewonnen biogas uit GFT wordt nieuwe brandstof voor vuilniswagens

De composteerfabriek van Verko in Appels maakt gedeeltelijk plaats voor een ultramoderne vergistingsinstallatie. De sloopwerken zijn deze week gestart. De intercommunale trekt de kaart van de groene energie en wil het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval verwerken tot milieuvriendelijke brandstof voor de vuilniswagens.
Over een jaar rijden de vuilniswagens van Verko op biogas dat gehaald wordt uit het groente, fruit- en tuinafval (GFT) van de inwoners uit de regio Dendermonde-Wetteren. Nergens anders in Vlaanderen rijden voertuigen op gas gewonnen uit afval dat op dezelfde locatie als de tankplaats wordt verwerkt. “En dat is een primeur. We staan klaar in de startblokken om dit uniek project dat afvalinzameling en – verwerking met elkaar verbindt vorm te geven. Door afval opnieuw in te zetten als grondstof volgen we de principes van de circulaire economie. Niets gaat verloren”, bevestigt Dirk Abbeloos, een trotse voorzitter van Verko.

Om het biogas uit het GFT te kunnen winnen, investeert Verko 20 miljoen euro in een ultramoderne vergistingsinstallatie. De sloopwerken op de bedrijfssite aan de Bevrijdingslaan in Appels zijn deze week gestart. Er wordt plaats gemaakt voor de vergister en nieuwe fabriekshallen. Peter De Leeuw, directeur van Verko: “De opbouw zal een goed jaar duren. Nadien nemen we stapsgewijs de nieuwe installatie in gebruik. Vanaf augustus 2022 zou die volledig operationeel moeten zijn. We verwerken al meer dan 40 jaar GFT tot kwalitatieve compost. Dat blijft ook onze missie de komende jaren. Maar voor die verwerking kiezen we voortaan voor de combinatie van tunnelcompostering en vergisting.”

Gunstige impact op milieu en klimaat Het project zorgt voor een unieke manier van afvalverwerking, maar levert vooral een belangrijke bijdrage aan het milieu en het klimaat. Dirk Abbeloos: “Door zelf hernieuwbare energie in de vorm van biogas te produceren en minder energie te verbruiken, verminderen we de uitstoot van CO2. Die hernieuwbare energiebron krijgt interessante toepassingen. Een vierde van het opgewekte biogas wordt dus opgeschoond tot brandstof voor de vrachtwagens. Het resterende deel wordt omgezet in warmte voor het composteerproces en elektriciteit voor zowel eigen gebruik als het stroomnet. Op die manier evolueert Verko van een stroomverbruiker naar een stroomproducent.”

Infographic

Verko ontwierp een aparte webpagina met vragen en antwoorden over het project. Meer info: https://www.dds-verko.be/nieuwe-composteerfabriek