Risicogronden

De gemeente stelt een gemeentelijke inventaris op van de risicogronden en wisselt deze uit met de OVAM.  Zo kent de OVAM de gronden waar er eventueel een bodemonderzoek moet gebeuren.

Wat is een risicogrond?

Het Bodemdecreet definieert een risicogrond als een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was.  Risico-inrichtingen zijn fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de zogenaamde Vlarebo-lijst.

Om na te gaan of een perceel een risicogrond is, kunnen ook andere informatiebronnen geraadpleegd worden: gemeentelijke inventaris van de risicogronden, informatie van eigenaar en omwonenden, archieven, oude luchtfoto's,...


Vlarebo-lijst

Verontreinigde gronden identificeren is een prioriteit van het Bodemdecreet. Daarom is er in bijlage I van het Vlarem II, een lijst terug te vinden van inrichtingen die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaken (kolom 8). Op deze manier kan u nagaan of een grond een risicogrond is of niet: zijn of waren er dergelijke risico-inrichtingen aanwezig op de grond of niet?

 

Meer info:

OVAM - Infolijn bodem

Tel 015 284 458 en 015 284 459

www.ovam.be

bodem@ovam.be