Rookmelders: verplicht voor alle woningen vanaf 1 januari 2020

Elk jaar opnieuw eisen woningbranden mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in woningen.

Het decreet van 10 maart 2017 maakt rookmelders verplicht in alle woningen, dus ook die van eigenaar-bewoners. Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken. 

'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping minstens één rookmelder moet hebben. Bij kamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn.

Koop een rookmelder die voldoet aan de wettelijke bepalingen:
Een rookmelder kan je tegenwoordig kopen in de meeste elektro- en doe-het-zelfzaken.

Koop een optische rookmelder en zorg dat deze voldoet aan de wettelijke bepalingen. Dit zie je aan de  labels CE en  norm NBN EN 14604 op hun verpakking.

Waar rookmelder hangen en hoe rookmelders installeren?
De folder “rookmeldes” van het Agentschap Wonen Vlaanderen kan je bekomen bij de woondienst – Anne Roos 052.43.24.19. Hierin staat duidelijk vermeld  waar en hoe een rookmelder te plaatsen. Of je kan via de website van Wonen Vlaanderen deze richtlijnen raadplegen.

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/rookmelders-richtlijnen-v...

Wie is verantwoordelijk bij verhuur?
De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.
Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Ze voldoet dan niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt (Titel III, Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode). Wie een woning verhuurt zonder rookmelders, krijgt hiervoor geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar.