Schattingscommissie wordt opgestart naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden

Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken veroorzaakte al wat schade aan de (opkomende) teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers bij uitstek ter beschikking hebben voor het vaststellen van de schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie.

De vaststellingen van de schattingscommissies zullen nog steeds gebruikt worden om na te gaan of aan de voorwaarden van een (landbouw)ramp voldaan is.

 

Daarnaast zijn de vaststellingen van de schattingscommissie van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s. Maar ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies, of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp.

 Bij de aanvraag tot vaststelling van schade voegt men best aan de hand van de fotoplannen van de verzamelaanvraag 2020, al een aanwijzing van de aard van de schade.

 

De gemeente Wichelen opent een loket waar de aangifte van schade moet gebeuren. Alle dossiers dienen uiterlijk tegen 31 augustus 2020 te worden ingediend.

 

Gelieve vooraf een afspraak vast te leggen op volgend telefoonnummer : 052. 43 24 19 ( op donderdag niet aanwezig).

 Klik hier voor het aanvraagformulier.

Ter info: Vanaf 2020 is de regelgeving in verband met (landbouw)rampen gewijzigd.  De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector.

Via volgende link vind je meer informatie.