Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen (sloopinventaris)

De "sloopinventaris afvalstoffen" van alle afbraakmaterialen die bij de sloop en/of ontmanteling van gebouwen vrijkomen, is verplicht sinds 1 mei 2009 volgens artikel 5.2.2.1,§4 van het VLAREA.

 

Deze verplichting geldt enkel voor de sloop of ontmanteling van gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden, en die een bouwvolume hebben van meer dan 1.000 m³.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning dient vóór de toewijzing van de werkzaamheden deze inventaris te laten opmaken door een architect of door een deskundige. Deze verplichting geldt niet bij het afbreken van wegen of grote appartementsgebouwen met uitsluitend een woonfunctie. Toch is het aangeraden dit voor de sloop van grote gebouwen wel te doen op vrijwillige basis.

 

Een interessante brochure (versie december 2010) van OVAM kunt u hier terugvinden.

Een handleiding voor het opstellen van de sloopinventaris kunt u terugvinden op de website van OVAM.