Steenmarter op bezoek?

Ooit al een steenmarter gezien? De kans is klein, want het dier houdt er een eerder nachtelijke levenswandel op na. Dit inheemse roofdier is ongeveer even groot als een huiskat en heeft een bruine vacht, met een grote witte vlek op keel en voorpoten. In België hebben steenmarters sinds eind de jaren ’90 hun leefgebied sterk uitgebreid. Daardoor worden ze alsmaar vaker in de buurt van mensen gesignaleerd. Dat is goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen. Maar ondanks hun bijzonder hoge aaibaarheidsfactor kunnen ze ook heel wat schade veroorzaken in je huis, tuin of auto.

 

Een steenmarter op zolder kan geluidsoverlast, reukhinder of schade aan de isolatie veroorzaken. Steenmarters durven ook weleens een kippenhok binnendringen en kunnen zich verschuilen in auto’s, waar ze in kabels en leidingen bijten. Touring meldde vorig jaar nog dat het aantal schadegevallen aan auto’s dat te wijten is aan steenmarters op vijf jaar tijd verdubbeld is.

 

Die problemen zijn gelukkig stuk voor stuk te voorkomen. Zo houdt een goed geïnstalleerd elektrisch stroomstootapparaat marters gegarandeerd uit je auto. Van andere middelen zoals ultrasone toestellen en zogenaamde martersprays is de duurzame werking nog niet aangetoond en op het internet is veel verkeerde informatie te vinden over huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.

 

Via de website www.steenmarter.be willen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt in samenwerking met Inverde en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) daarom correcte informatie verspreiden over grondig geteste oplossingen. Zo kan schade op een efficiënte manier vermeden worden. Schade aan gebouwen kan vermeden worden door ervoor te zorgen dat er geen openingen zijn waarlangs een steenmarter in het gebouw kan komen of door te vermijden dat een steenmarter op het dak kan klimmen. Een geschikte volière, nachthok of afsluiting houdt kippen en andere dieren in de tuin buiten bereik van steenmarters.

 

Het wegvangen of doden van steenmarters is verboden, maar zou ook geen oplossing bieden. Anders dan muizen of ratten zijn steenmarters namelijk territoriale roofdieren. Dat betekent dat ze een eigen leefgebied hebben waarin maximaal een beperkt aantal dieren – één koppeltje en tijdelijk enkele jongen – voorkomen. Wie een steenmarter wegvangt, maakt een territorium vrij voor een ander exemplaar. Van zodra alle territoria bezet zijn, zal het aantal marters niet meer toenemen en komt er spontaan een evenwicht. Anders dan bij ratten, kan je bij steenmarters nooit over een plaag spreken.

 

We zullen dus moeten leren samenleven met dit nuttige en mooie dier. Met de tips op www.steenmarter.be lukt dat vast en zeker.

 

Meer info: www.steenmarter.be